Đánh giá vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF32

“Chúng tôi dùng ACF32 để tăng sinh khối và còn giảm được bùn 10%, giảm mùi 10%. DGTT để xử lý giảm lượng dầu mỡ rất hiệu quả.”

Nhân viên Kỹ Thuật

“ Vi sinh xử lý nước thải Aquaclean ACF32 có hiệu quả xử lý ổn định”.

Phó Giám Đốc – Kỹ Thuật

“Aquaclean ACF32 giúp tăng sinh khối và giảm BOD, COD được 20%, giảm bùn 10%; trong khi Aquaclean OC giúp kiểm soát mùi được 2 giờ. Sản phẩm an toàn cho nhân công & môi trường xung quanh.”

Phó Giám Đốc

“Aquaclean ACF32 có tốc độ phát triển vi sinh nhanh, vi sinh hoạt động ổn định, giảm BOD, COD 20%. Aquaclean OC khống chế được mùi trong vòng 2 tiếng hơn.”

Nhân viên Kỹ Thuật

“Chúng tôi đã sử dụng Aquaclean ACF-32, DGTT và N1 từ năm 2007 đến nay. Hàm lượng BOD giảm 85 – 90%; COD giảm 85 – 90%; TSS giảm 50%. Hàm lượng Nitơ tổng: 60 – 70%. Giảm bùn: tỉ lệ bùn sau tách lắng 30 phút (20% thể tích) ở điều kiện phát triển tốt nhất. Hệ vi sinh hoạt động khá ổn định.”

Giám đốc

“Chúng tôi sử dụng sản phẩm Aquaclean DGTT & Aquaclean ACF-32 từ năm 2009 cho hệ thống bẫy mỡ, trong quá trình sử dụng sản phẩm rất hiệu quả, hầu như đánh tan mỡ ở bễ tách mỡ, không còn mùi hôi ảnh hưởng đến nhân viên & khách tham quan. Đầu ra của bể tách mỡ là HT XLNT, mỡ không còn, các chỉ số BOD, COD, TSS đạt chuẩn theo yêu cầu của nước thải sinh hoạt.”

Nhân viên Kỹ Thuật

Jonathan Bernier Womens Jersey